Tulosta Tekstin koko: a A A

Perustoiminnot

Merimieskirkon perustoiminnot pohjautuvat  lähimmäisen kohtaamisesen, huomioimiseen ja auttamiseen. Merimieskirkon perustoimintoja ovat:

 • laivakäynti (kuljetuspalveluineen)
   
 • muu jalkautuva työ (sairaalakäynti, vankilakäynti, kotikäynti, työpaikkakäynti, koulukäynti)
   
 • matalan kynnyksen kohtaamispaikka merimieskirkkokahviossa
   
 • kriisityö ja sielunhoito
   
 • hartauselämä
   
 • kirkolliset toimitukset
   
 • käytännön avun antaminen ongelmatilanteessa olevalle (hätämajoitus, suihku, ravinto, jatkohoitoon ohjaus)
   
 • kommunikaatiovälineitten tarjoaminen
   
 • suomalaista identiteettiä ylläpitävät toiminnot (kansalliset juhlat, suomalaiset tuotteet, sauna, kirjasto, lehdet).

Jokaisella merimieskirkolla on käytettävissään (merimies-)pappi. Kotimaassa tämä toteutuu siten, että merimieskirkot toimivat aina parokiaalivastuussa olevan suomalaisen seurakunnan alueella. Ulkomailla paikkakunnalla asuvien suomalaisten joukossa pääsääntöisesti on papiksi vihittyjä henkilöitä, joista osalle voidaan antaa vokaaatio Merimieskirkon palvelukseen palkkiotoimista työskentelyä varten. Papin ei siten välttämättä tarvitse olla kokopäiväisessä työsuhteessa Merimieskirkkoon.