Tulosta Tekstin koko: a A A

Jäsenmaksu 2015

Merimieskirkon jäsenmaksu on asetettu vastaamaan vuosittaisia jäsenkuluja.

Suomen Merimieskirkon jäsenmaksu on vuodesta 2013 lähtien 50 euroa per jäsen ja perhejäseniltä 20 euroa. Esityksen jäsenmaksun uudesta summasta teki yksi jäsenistä vuosikokouksessa 10.4.2013, ja kokous hyväksyi esityksen.

Korotus hyyväksyttiin, sillä aiempi jäsenmaksu ei riittänyt kattamaan jatkuvasti kasvaneita jäsenkustannuksia, kuten postimaksuja, reksiterin ylläpitokustannuksia, postitettavia materiaaleja, jäsenlehden painokuluja, jäsenhankintakuluja jne. Yleisten kustannusten noususta huolimatta jäsenmaksua ei ollut nostettu moneen vuoteen.

Jäsenmaksun tarkoitus on kattaa jäsenyydestä aiheutuneet kulut ja olla sitä kautta tuki Merimieskirkon työhön. Jäsenmaksua ei käytetä muun toiminnan kattamiseen.

Yleishyödyllisenä yhdistyksenä Merimieskirkko ei tavoittele toiminnallaan voittoa, vaan pyrkii ainoastaan tasapainottamaan menonsa ja tulonsa.

Toimintamme rahoituksesta noin puolet tulee yksityisiltä tukijoilta. Olemme äärettömän kiitollisia kaikesta avusta: niin rahallisesta tuesta kuin vapaaehtoistyöstä jne. Kaikki tukimuodot ovat meille yhtä merkityksellisiä.

Voit liittyä Merimieskirkon jäseneksi täältä.