Tulosta Tekstin koko: a A A

Työ laivoilla

Suomen Merimieskirkko on johtava laivoilla toteutettavan lähityöskentelyn toteuttaja koko maailmassa. Laivapappitoimintana vuonna 1983 alkanutta työtä kutsumme nyt laivakuraattoritoiminnaksi.

Laivakuraattori

Laivakuraattorityö kattaa kaiken inhimillisen kanssakäymisen työn ääressä, merenkulkijan rinnalla. Laivakuraattorimme ovat kehittäneet työlleen uuden ammattitermin "viereskely", joka kuvaa hyvin työn luonnetta: laivalla ollaan merenkulkijan reviirillä, kulkemassa hänen vierellään hetken matkaa ja jakamassa elämän iloja ja suruja.

Kuraattoreina on Merimieskirkon palkattuja työntekijöitä ja sopimussuhteisia nimikkokuraattoreita. Nimikkokuraattoreina työskentelee seurakuntien palveluksessa olevia teologeja ja maallikoita, jotka hoitavat kukin laivaansa pari kertaa vuodessa toteutettavan seilausjakson puitteissa. Seilausjakso kestää tavallisimmin viikon verran. Useimmat nimikkokuraattorit saavat tehdä seilausjaksot osana omaa työtään Merimieskirkon vastatessa matka- ja muista oheiskuluista. Seilaukset tehdään pääosin Itämeren ja Pohjanmeren alueilla rahti- ja matkustaja-aluksilla sekä jäänsärkijöillä.

Laivakuraattori toimii aluksella varustamon suostumuksella, mutta on sekä työnantaja- että työntekijäosapuolesta riippumaton ja vaitiolovelvollinen ulkopuolinen auttaja.

Kriisivalmius on tämän ryhmän osaamista. Merenkulun hätäpuhelin toimii 24 t vuorokaudessa.

Merenkulkijana olet tärkeä osa yhteiskuntaa. Koko merenkulkuala työllistää maailmassa yli 50 miljoonaa ihmistä (kauppa-alukset, avomeri, rannikko- ja rantakalastajat, satamatyöntekijät, öljynporauslautat jne). Merenkulkijoista 70 % on kristittyjä. Suomen Merimieskirkon toiminnan piirissä kohdataan vuosittain merenkulkija noin 40 000 kertaa.

Satamakuraattori

Merimieskirkoilta Hampurissa, Rotterdamissa, Antwerpenissa ja Ateenassa tehdään laivakäyntejä sekä järjestetään kuljetuksia, retkiä ja palveluita tarpeen mukaan.

Lisäksi merenkulkijan käytössä on yli 800 kansainvälistä ja ekumeenista merimieskirkkoa eri puolilla maailmaa. Ne ovat auki kaikille merenkulkijoille kansallisuuteen, rotuun, kieleen, uskontoon tai kulttuuriseen taustaan katsomatta. Tarkat yhteys- ja palvelutiedot ovat luettelossa ICMA Directory, jonka saa lähimmästä merimieskirkosta tai merimieskirkkojen maailmantoimistosta ICMAsta.

Satamakuraattorit palvelevat kansainvälisillä merimieskirkoillamme Haminassa, Turussa, Raumalla, Kokkolassa, Raahessa, Oulussa ja Kemi-Torniossa sekä Helsingin Vuosaaressa.