Tulosta Tekstin koko: a A A

Församlingar

Finlands Sjömanskyrka bjuder ut högklassigt Malagavin under etiketten Kirkkoviini-Kyrkvin till församlingarnas nattvardsbruk.

Sjömanskyrkorna erbjuder också en intressan praktikantplats för studerande.

Kyrkvin till församlingarnas nttvardsbruk


Sjömanskyrkans Kyrkvin är spanskt, ett sött guldbrunt vin av typen Malaga Cruz, som är producerat iprovinsen Malaga i provinsen Andalusien. På stadens område finns 12 000 hektar vinodlingar. Vinet som Sjömanskyrkan beställer, importeras till vårt land, lagras och levereras av vår samarbetspartner Heino Juomat AB.

Läs mera och beställ Kyrkvin här.

 

Sjömankyrkokretser

Sjömanskyrkans arbetskretsar är en del av lokalförsamlingens verksamhet. Ändamålet med kretsarna är dels att hålla kännedomen om sjömanskyrkans arbete levande, dels att genom att anordna basarer och bidra med donationer stödja det praktiska arbetet för dem som behöver sjömanskyrkans tjänster. På de orter i hemlandet där det finns en sjömanskyrka deltar kretsmedlemmarna i frivilligverksamheten för sjömännen.

I församlingarna runtom i vårt land arbetar 50 finskspråkiga och 25 svenskspråkiga kretsar för sjömanskyrkan.

Finns det en sjömanskyrkokrets i din församling? Du kan också bilda en ny krets. Det är lätt. Några människor, intresse och kontakt med Sjömanskyrkans centralbyrå är allt som behövs.

Erfarenheter och upplevelser


Sjömanskyrkorna erbjuder en intressan praktikantplats för studerande på områden som socialarbete och ekonomi samt för civiltjänstgörare. På de flesta av våra centra i Europa arbetar också en eller flera assistenter (årsfrivilligt). På alla våra kyrkor behövs det också hjälpkrafter under bråda tider. Praktikanternas och de frivilligas insats är mycket betydande, av dem är omkring tusen årligen i tjänst. Läs mera (på finska) här.

Det mångsidiga och omväxlande arbetet i sjömanskyrkan passar en social civiltjänstgörare.” Tuure Oldendorff, civiltjänstgörare i Åbo 2010–2011.

Tiden som praktikant på sjömanskyrkan lärde mig nya saker och fostrade mig som människa och studerande. I främmande land lär man sig också uppskatta sitt eget ursprung.” Eeva Vuoria och Heidi Sormunen, frivilliga på sjömanskyrkan i Rotterdam 2010.

Arbetet på sjömanskyrkan är olika varje dag. På båtbesöken får man också tala olika språk.” Eeva Blumenthal, frivillig på sjömanskyrkan i Nordsjö och frivillig arbetare på centalexpeditionen.