Tulosta Tekstin koko: a A A

Paluumuuttajatyö

Merimieskirkko haluaa olla helpottamassa paluumuuttajan arkea.

Lue juttu paluumuuttajaillsta Vuosaaren merimieskirkolla 21.3.2014 sivun alareunasta löytyvästä liitteestä (pdf).

Oletko palaamassa ulkomailta takaisin Suomeen? Ilmoita meille uudet yhteystietosi tällä lomakkeella.

 

 

 

 


Merimieskirkko paluumuuttajan asialla

Oletko palannut ulkomailta Suomeen? Tuntuuko Suomi yhä kodilta? Onko paluusi ollut ongelmaton? Arvostetaanko ulkomaankokemustasi mielestäsi riittävästi? Pääsetkö hyödyntämään ulkomailla kertynyttä osaamistasi?

Jos vastauksesi edellä oleviin kysymyksiin on kyllä, se on hienoa! Mutta toisinkin voi olla: moni repatriaatti kokee, että paluu ei ollutkaan helppo. Takaisinsopeutumisprosessi voi yllättää.

Merimieskirkko haluaa olla helpottamassa paluumuuttajan arkea. Tarjoamme mahdollisuuden kokoontua yhteen jakamaan kokemuksia ja tapaamaan toisia samassa elämäntilanteessa olevia.

Jos olet hiljattain maailmalta Suomeen palannut ja kiinnostunut jakamaan näitä kokemuksiasi ja tuntemuksiasi, ota yhteyttä yhteyspäällikkö Jaakko Laasioon, puh. 0400-156 660, **@**.


Suunnittelemme ja toteutamme paluumuuttajatapaamisia paluumuuttajien toiveiden ja ideoiden mukaan. Jos sinulla on ideoita, niin anna kuulua itsestäsi ja ajatuksistasi!

 

Edistämme ulkomailla asuneiden suomalaisten paluumuuttajien kotimaahan sopeutumista


Huom! Klikkaa tästä Kirkon ulkosuomalaistyön ja Suomen Merimieskirkko ry:n ylläpitämälle Facebook-sivustolle paluumuuttoa suunnittelevalle ja sitä elävälle.

Työmuodon tarkoituksena on parantaa ulkomailla työskennelleiden ja heidän perheidensä takaisinsopeutumista ja elämänlaatua heidän palattuaan Suomeen. Tarkoitus on helpottaa heidän uudelleenintegroitumistaan kotimaahan sekä nopeuttaa heidän voimavarojensa saamista yhteiskunnan käyttöön.

Elinkeinoelämän kansainvälistyminen ja EU:n sisäinen muuttoliike vievät maailmalle yhä enemmän suomalaisia, joiden oleskelu ulkomailla on määräaikaista. Määräaikainen ulkomailla asuminen eroaa varsinaisesta siirtolaisuudesta siinä, ettei sitä ole alun perin ajateltu pysyväksi maastamuutoksi.

Paluumuuttajien määrä kasvaa vuosittain. Tilastokeskuksen tilastojen mukaan Keski-Euroopan alueelta paluumuuttajia on vuosittain n. 2500 henkilöä. Ikäjakautumaltaan paluumuuttajat ovat verrattain nuoria. Euroopan maista palaavien koulutusjakautumassa ovat korkeasti koulutetut korostuneesti edustettuina.

Määräaikainen oleskelu ulkomailla vaikuttaa perheen sisäiseen tasapainoon. Ulkomailla perheen merkitys korostuu ja tuo omat erityispiirteensä kotona olevan puolison ja lasten elämään. Työjakson päätyttyä on useimmilla edessä paluu Suomeen. Paluumuutto aiheuttaa usein ennakoimattoman vahvan muutoksen perheen ja sen jäsenten elämään. Suhteet ympäristöön voivat tuottaa vaikeuksia, sillä kotimaasta poissa vietetty aika vaikuttaa siihen että palaajat eivät ole samassa tilanteessa kuin lähtiessään eikä Suomi ole enää täysin samanlainen maa, josta he lähtivät. Perheen sisäiset suhteet muuttuvat kun sen jäsenten roolit muuttuvat ja heidän kodin ulkopuolisten suhteidensa verkko uudistuu tai palaa lähes samaksi kuin ennen ulkomailla oloa. Lasten sopeutuminen ja heidän ystäväpiirinsä muotoutumien aiheuttaa erityisen haasteen vanhemmille ja paineita lapsille/nuorille. On varmaa, etteivät he kohtaa pelkkää myönteistä palautetta. Mahdollisuus joutua kiusaamisen tai syrjinnän kohteiksi kasvaa. Itsenäistymisvaiheessa olevien nuorten kohdalla on lisävaikeutena “jengipaine”, joka saattaa olla yllättävän vahva.

Samanlaisessa elämäntilanteessa olevat kykenevät tukemaan toisiaan jakamalla kokemuksiaan ja toimiessaan yhdessä joukossa, jossa tilanne ymmärretään (vertaisryhmä) omakohtaisten kokemusten ja turhautumisien kautta. Voimavarojen yhdistäminen edellyttää, että ihmiset saadaan toimimaan yhteisen päämäärän eteen. Tämä ei onnistu ilman taustalla olevaa organisaatiota, joka toimii vapaaehtoistyön tukipilarina. Lisäksi tarvitaan yhdyshenkilö, joka koordinoi toimintaa.

Suomen Merimieskirkko on luonnollinen organisaatio toimimaan instituutiona, jonka palvelutehtävä matkalla olevien suomalaisten tukijana voidaan nähdä myös paluumuuttajille sopivana, onhan kotiinpaluu oleellinen osa matkaa.


pdf liite

Senioripaluumuuttajan opas (pdf).