Tulosta Tekstin koko: a A A

Sjösöndagen

Sjöfart är en förenande faktor för människorna. Sjösöndagen är en helig dag med positiva saker med anknytning till havet.

Material för Sjösöndagen till kyrkorna hittas här.

Kollekten kan redovisas till konto FI69 1014 3000 2126 27 med meddelandet "Kollekt 18.9." eller "Kollekt från Sjösöndagen" eller "Officiell kollekt".
 

Sjöfarten har genom historien fört samman människor över hela världen. Förutom människor har även djur, varor, mat, ideologier etc. färdats till sjöss från en kontinent till en annan.

På Sjösöndagen, Sea Sunday, uppmärksammas de som förtjänar sitt levebröd till sjöss och som får sitt levebröd från havet. Dessa yrkesgrupper är t.ex. sjömän och fiskare.  Trots det egna livets kompromisser, värnar de också om vårt allas välbefinnande. Även chaufförer av tunga transporter hör till temat för Sjösöndagen, de fortsätter ju därifrån var sjötransporten slutar. Det är därför Sjösöndagen är helgad för dessa yrkesutövare relaterade till sjön. På Sjösöndagen firas de positiva aspekterna för havet- och sjöfarten.

Havet, samt insjöarna, är starkt förknippade med fritidsaktiviteter. Miljontals människor tillbringar sin fritid vid vattendrag och stränder, där kan de för ett ögonblick glömma vardagens brådska och stress. Vatten har en positiv och livsuppehållande kraft som håller människorna i farten. Det är anledningen till att havet är värd sin egen heliga dag.

I Finland firas Sjösöndagen, som har en 15- år lång historia, den tredje söndagen i september. I år firas Sjösöndagen den 18 september. Helgen är livets söndag, medan de som mist sitt liv på haven ihågkoms på Alla helgons dagen.

Sjösöndagen, Sea Sunday, började i tiden firas i den anglosaxiska världen.  Nuförtiden är firandet av Sjösöndagen internationellt, Sjösöndagen firas i kristna kyrkor runt om i världen. Sjösöndagen är därför också en ekumeniskt tradition, som påminner oss om samarbetet mellan kyrkorna.

Den kollekt som uppbärs under högmässan på Sjösöndagen i de evangelisk-lutherska kyrkorna i Finland är till förmån för sjömans kyrkans arbete.

Endel kyrkor och marina organisationer arrangerar under Sjösöndagen även annat program, kring det marina temat och sjöfarten. Inom den kristna traditionen hittas mycket marin symbolik, såsom ankare, kompass, roder, fartyg etc, som kan utnyttjas under Havssöndagens händelser.


Tilläggsinformation: Direktör för arbetet bland sjöfarare Jaakko Laasio, tel. 0400 156 660, **@**