Tulosta Tekstin koko: a A A

Puhe 2015

Jag läser Gods ord från Bibel, från Jona bok.

Jag ropade till Herren i min nöd
och han svarade mig.
Ur dödsrikets inre steg mitt rop
och du hörde min röst.
4Du slungade mig i djupet, mitt i havet,
där strömmarna fångade mig.
Alla dina brottsjöar
slog samman över mitt huvud.
5Jag tänkte: Jag har fördrivits från dig.
Får jag se ditt heliga tempel igen?
6Vattnet slöt sig om min strupe,
djupet fångade mig.
Sjögräs snärjdes kring mitt huvud
7där nere vid bergens rötter.
Jag sjönk till det land vars portar
skulle reglas bakom mig för evigt.
Men du gav mig liv, o Herre, min Gud,
och förde mig upp ur graven.
8Då mina krafter sinade
vände jag mig till Herren.
Min bön nådde dig,
nådde ditt heliga tempel.
9De som dyrkar falska gudar
överger sin trofaste hjälpare.
10Men jag skall offra åt dig under lovsång
och infria mina löften.
Räddningen kommer från Herren.

Tänään Pyhäinpäivänä me muistamme Merenkulkijoiden ja mereen menehtyneiden muistomerkin äärellä kaikkia mereen menehtyneitä. Tästä kertoo se laaja eri merenkulkuun liittyvien tahojen joukko, joka on vuosittain tätä kunniakäyntiä mereen menehtyneiden muistoksi järjestämässä.

Tässä tilanteessa meillä saattaa olla mielessämme läheinen ihminen, jonka olemme menettäneet meren aaltoihin tai meitä itseämme koskettanut merellä tapahtunut onnettomuus. Mielessämme voi olla myös merenkulkuun liittyvä isoa ihmisryhmää tai koko kansakuntaa koskettanut merenkulkuun liittyvä tragedia. Tänä vuonna monella saattaa olla erityisesti mielessä ne ihmiset, jotka ovat menettäneet henkensä hukkuessaan Välimeren aaltoihin, paetessaan sotaa ja etsiessään turvallisempaa elämää.

On tärkeää, että voimme yhdessä viettää tätä muistohetkeä.  Turvallinen liikkuminen merellä, turvallinen merenkulku liittyy laivalla tai veneessä tapahtuvien eri työntekijöiden, eri ihmisten ja eri ammattiryhmien väliseen yhteistyöhön. Se liittyy merellä kulkevien ja maissa toimivien yhteistyöhön. Kautta aikain merenkulku on yhdistänyt eri ihmisiä ja eri kansallisuuksia toisiinsa. Merenkulun kautta olemme saaneet nauttia niistä lahjoista, joita Luojamme maailmassa eri puolilla on. Tänä vuonna meri on yhdistänyt myös meidät niihin tragedioihin, joita Välimerellä on tapahtunut ja tapahtuu. Merenkulku liittää ihmisiä ja kansoja yhteen ja toisiinsa; siksi on hyvä, että eri taustoistamme huolimatta, olemme yhdessä hiljentymässä ja muistamassa niitä, jotka ovat menehtyneet aaltoihin merellä liikkuessaan.

On tärkeää kokoontua vuosittain muistamaan. Kokoontuessamme tämän muistomerkin äärellä tunnustamme sen, että emme ole yksin ajanvirrassa. Meitä ennen on ollut sukupolvia ja meidän jälkeen tulee olemaan ihmisiä, jotka muistavat. Tämä hetki muistuttaa siitä, että myös meidän elämämme tulee joskus päättymään. Meidän elämämme ei ole itsestään selvyys vaan lahja Jumalalta, Luojaltamme. Muistaessamme mereen menehtyneitä ihmisiä, tunnustamme, että kaikista hyvistä ja tarpeellisista merenkulun turvallisuutta parantavista toimista huolimatta, pohjimmiltaan emme pysty merta emmekä liikkumistamme merellä hallitsemaan.  Ymmärtäessämme, että myös meidän elämällämme on päätepiste, tunnustamme, että perimmältään myöskään meidän oma elämämme ei ole meidän omissa käsissämme, meidän hallittavissamme.
   
Tämän elämän lainalaisuuden keskellä meidän on hyvä nostaa katseemme muistomerkin kärjessä palavaan liekkiin. Liekin ominaisuus on, että se valaisee ja lämmittää. Liekki johdattaa. Liekki on myös Jumalan läsnäolon vertauskuva. Palava liekki kertoo uskostamme siihen, Jumala on lähellä niitä poisnukkuneita läheisiämme, joita tänään muistamme. Palava liekki kertoo, toivostamme, että Pyhä Jumala olisi läsnä meidän elämässämme, valaisten ja johdattaen meidän kulkuamme.
 
Låt oss bedja

Vår Skapade och Fader. Vi ber för alla sjöfarare.  Skydda dem för  arbetets faror. Stöd deras anhöriga under de långa perioderna av skilsmässa och längtan.

We pray for migrants in distress in the Mediterranean. Let us remember the many seafarers, coast guard, and other organizations that find them in their distress.

Vi ber för kära – närä och fjärran, döda och levande. Skydda dem för allt ont. Tack för att vi får lämna dem och oss självä i dina händer.

Kaikkivaltias Jumala. Sinä lähetit meidät matkalle ajan ulapoiden yli, sinä annat kuohut ja tyvenen, näytät väylän ja suunnan, jota usko ja toivo tähyilevät. Nosta aaltojen yläpuolelle sanasi majakkavalo, anna sen loistaa pimeän läpi, niin että rantaudumme kerran sinun satamaasi. Aamen.

Pääsihteeri Hannu Suihkonen.