Sjömanskyrkans organisation

Finlands Sjömanskyrka r.f.

Föreningen är grundad år 1875 och dess högsta beslutande organ är medlemsmöten. Årsmötet på vårsidan behandlar och beslutar om årsberättelsen, bokslutet, verksamhetsplanen och budgeten. Valmötet i augusti väljer styrelsen och revisorn.

Sjömanskyrkans huvudkontor finns i Sjömanskyrkan i Nordsjö

Styrelsen består av 12 ledamöter och väljer generalsekreterare som styr den operativa ledningen. Styrelsen kan utse utskott som arbets- och ekonomiutskott till sin hjälp.

Styrelsen -2024

Laura Elomaa-Piippo
Lena Grenat
Jukka Keskitalo
Kimmo Kääriäinen
Timo Lappalainen (ordf.)
Tarja Larmasuo
Jan Laurell
Sami Ojala
Paula Raitis (viceordf.)
Jukka Salo
Asta Turtiainen
Päivi Vähäkangas

Ledningsgruppen gör dagliga operativa beslut. Sjömanskyrkorna i Hamburg, Belgien och London är dessutom egna juridiska personer i respektive länder.

Kyrkoråden vid utlandskyrkorna hjälper direktorn vid planering och verkställande av verksamheten och ekonomin.

De sju sjömanskyrkorna i Finland verkar i och i närheten av hamnar och betjänar sjömän och andra som besöker och arbetar i hamnarna. De fem permanenta kyrkorna utomlands erbjuder många typer av tjänster för finländare som bor och vistas i området runt. Vårt mobila arbete når mindre samhällen längre bort från kyrkorna. Skeppskuratorer för sjömanskyrkans tjänster ombord på finska fartyg.