Information om oss

Om Sjömanskyrkan

Sjömanskyrkan möter medmänniskor utomlands, i Finlands hamnar och på fartygen. Sjömanskyrkan skapar omtänksamma samfund i sin verksamhet och är din vän såväl hemma, som utomlands och på sjön. Vi har arbetat för och med sjöfarare och utlandsfinländare sedan år 1875. Vi stöder människor och samfund i glädje, sorg och det vanliga. Årligen sker i vår verksamhet ca 150 000 möten.

Finlands sjömanskyrka r.f. är en registrerade förening somhar både person- och församlingsmedlemmar. Års- och valmöten är de högsta beslutande organen för föreningen. Valmötet väljer styrelsen som gör de operativa besluten. Generalsekreterare leder det dagliga arbetet efter anvisningar av styrelsen.

Förutom föreningen i Finland har Sjömanskyrkan juridiska personer i Tyskland, Belgien och Storbritannien. Dessa behövs för att uppfylla lokala lagliga krav. Tillsammans utgör dessa Finska Sjömanskyrkosamfundet.

Sjömanskyrkans centralbyrå finns på sjömanskyrkan i Nordsjö. Centralbyrån sköter administration, kommunikation oach medelanskaffning för hela sjömanskyrkosamfundet.

Av årliga inkomster genereras upp till 60 % av vår egen verksamhet. Jul- och påskbasarer utomlands är de största inkomstkällorna ochh utöver det bringar kaféer och butiker på våra verksamhetsställen en nätt summa. Ca 30 % är budgetanslag av statliga och kyrkliga organisationer. Resten består av donationer av olika slag som t.ex. sjöfartsnäringen och privatpersoner och även testament.