I Finlands, utomlands och ombord

Finlands Sjömanskyrka är din vän hemma, utomlands och på sjön. Vi går vid din sida nä du behöver det. Vi har arbetat för sjöfarare och finländare bosatta utomlands sedan år 1875.

Vi uppråtthåller finska sjömanskyrkor i Finland och i Europa. Årligen sker det över 150 000 möten i vårt arbete.

Verksamhet utomlands

Våra verksamhetsställen utomlands besöks av finländare bosätta utomlands, sjöfarare, studeranden, au-pairs, långtradarchaufförer, arbetsresanden, turister och lokala finlandvänner.

För människor på rörlig for är Sjömanskyrkan en kyrka. För varje besökare är det ett stycke hemland utomlands, ett hem långt hemifrån.

Sjömanskyrkorna har med tiden blivit små baser av finsk kultur, och samtidigt skyltfönster i Europa för finländska livsmedel och formgivning.

Förutom de fasta verksamhetsställen (Hamburg, Rotterdam, Bryssel, London och Aten) finns det mobil verksamhet i Belgien, Irland, Luxemburg, Nederländerna, Nordtyskland, Spanska solkusten, Storbritannien, Sydostasien och Warszawa.

Verksamhet i Finland

I finländska hamnar (Kemi, Uleåborg, Karleby, Raumo, Åbo, Nordsjö och Fredrikshamn) möter vi sjöfarare av alla nationaliteter – som de möts överallt i världen. Våra sjömanskyrkor besöks årligen av tusentals sjöfarare av över 50 nationaliteter.

Dörrarna står öppna också för andra besökare. Olika grupper besöker oss och speciellt i Åbo och Nordsjö även långtradarchaufförer.

Vid varje sjömanskyrka arbetar en hamnkurator med frivilliga medarbetare. De besöker fartyg även i närliggande hamnar.

Arbetet ombord

Våra skeppskuratorer är som hamnkuratorer, men seglar med finländska fartyg. Deras arbete för sjömanskyrkans tjänster ombord. Skeppskuratorn ä till för samtal, men deltar i mån av möjlighet också i de dagliga sysslorna ombord.

Liksom hamnkuratorerna utför också våra skeppskuratorer olycksförebyggande arbete genom att stödja det allmänna välbefinnandet för en en skild sjöfarare och arbetsteamet.

Skeppskuratorer har tystnadsplikt och fungerar som utomstående lyssnare i arbetslaget. Under långa arbetspass gör de vardagen lättare med sitt samtalsstöd.