Finlands Sjömanskyrka

Med dig i världen

Sjömanskyrka är en öppen mötesplats för alla. Vi möter medmänniskor utomlands, i Finlands hamnar och ombord. Till oss får du komma som du är. Vi bjuder på pratsällskap, vardagstjänster och stöd då du behöver det.

Vi har arbetat bland sjöfarare och utlandsfinländare redan från år 1875. I vår verksamhet sker ca 200 000 möten årligen.

Målet för vårt arbete är att upprätthålla människors psykiska välmående och med det lindra saknad, förebygga marginalisering och ombord även förebygga risken för mänskliga misstag och med det eventuella olyckor.

Verksamhetsställen utomlands

Våra sjömanskyrkor i Europa

För tillfället finns Finska sjömanskyrkor i Hamburg, Rotterdam, Bryssel och London. I Aten verkar vi på den Svenska kyrkan och på den Spanska solkusten tillsammans med Finska församlingen där. Förutom på i de nämnda städerna har vi verksamhet på området omkring och även i grannländerna.

Verksamhetsställen i Finland

Från Kemi till Fredrikshamn

Det finns en sjömanskyrka i sju hamnar i Finland: Kemi, Uleåborg, Karleby, Raumo, Åbo, Nordsjö ja Fredrikshamn. All dessa är verksamma inom närområdet i flera hamnar. Åbo och Norsdjö nås lätt med allmän transport, men till andra behövs tillstånd att tillträda hamnområdet.

Skeppskuratorer

Arbetet ombord

Våra skeppskuratorer är som hamnkuratorer, men seglar med finländska fartyg. Skeppskuratorerna stöder fartygssamhället och utför preventivt arbete mot olyckor. De strävar till att förebygga ensklida sjöfararnas och arbetslagens välmående.

Skeppskuratorer har tystnadsplikt och fungerar som utomstående lyssnare i arbetslaget. Under långa arbetspass ger de vardagen lättare med sitt samtalsstöd.