Upprätta ett testamente till Sjömanskyrkan

Genom ett testamente ser du till att din egendom eller den del av den du vill går till ett ändamål som är viktigt för dig. Testamenten har varit och fortfarande är stötepelare för Sjömanskyrkans ekonomi. Framför allt berättar de om värderingen av vårt arbete. Testamenten har burit Sjömanskyrkan över svåra tider.

Testamentet främjar goda ändamål

Vid slutet av livsseglatsen är testamentgåvan ett värdigt sätt att främja goda ändamål. Sjömanskyrkans vänner har över hela vår historia genom testament hjälpt oss att göra gott åt sjöfarare och utlandsfinländare. Vi är djupt tacksamma över dessa donationer.

När du kommer ihåg Sjömanskyrkan gör du det möjligt att en tonåring bosatt utomlands får någon att berätta för om sitt illamående och en åldring efter ett värdigt liv får stöd på sitt eget modersmål. En sjöfarare kan få kontakt med sina nära och kära och en samtalspartner att dela med sig om vardagens slit.

I testamentet kan man styra donationen till Sjömanskyrkans arbete bland sjöfarare, utlandsfinländare eller mera specifikt t.ex. åt ett av våra verksamhetsställen. Testamenten av alla storlek har betydelse för oss.

Hur gör jag ett testamente?

Man kan själv upprätta ett gällande testamente och fråga som vittnen två ojäviga personer som är minst 15 år fyllda. För att testamentets verkan skulle vara det avsedda och att det säkert fyller formkraven, bör man helst upprätta testamentet med hjälp av en advokat. Advokatsbyråerna hjälper med att skriva testamenten.

Testamentet bör upprättas skriftligen i närvaro av två vittnen samtidigt. Efter att testatorn själv har underskrivit testamentet eller styrkt dess underskrift till sin egen, skall vittnen styrka det med sina underskrifter. En nära släkting eller make till testatorn duger inte till vittne, ej heller testamentstagare.

Det är viktigt att datera testamentet, för att man kan alltid skriva om sitt testamente. Med dateringen kan man vara säker att det är det senaste testamentet man har till hands.

Personen utan bröstarvingar kan bestämma över hela sin egendom. Bröstarvingar har alltid rätt till sin laglott oavsätt testamentetet. Laglotten är hälften av den arvslott som bröstarvingen enligt arvsordningen skulle få om inget testamente fanns.

Som allmännyttig förening betalar Sjömanskyrkan ingen arvsskatt över testamenten den fått. Därför går donationer oavkortade till att utöka och utveckla vårt arbete.

Mera om upprättande av testament, se tjänsten Suomi.fi.

Ta kontakt

Ta gärna kontakt med en advokat, för att få ett formellt rätt testamente.

I alla testamentärenden får du gärna kontakta Sjömanskyrkans kontaktchef Jaakko Laasio. Kontakta per epost jaakko.laasio@merimieskirkko.fi eller telefon 0400 156660.

Tack, att du bryr dig!

Andra donationsformer

Du kan stöda Sjömanskyrkan på många sätt. Se här om exempel (sidorna endast på finska).