Tee testamenttilahjoitus Merimieskirkolle

Tekemällä testamentin voit varmistaa, että omaisuutesi tai haluamasi osuus siitä menee sinulle tärkeään tarkoitukseen. Testamentit ovat olleet ja ovat edelleen Merimieskirkon talouden tukipylväitä, mutta ennen kaikkea ne ovat osoitus työmme arvostuksesta. Testamentit ovat kantaneet Merimieskirkkoa yli kriisiaikojen.

Testamentti edistää hyvien asioiden toteutumista

Elämän purjehduksen päättyessä testamenttilahjoitus on arvokas tapa edistää hyvien asioiden toteutumista. Koko Merimieskirkon historian ajan työmme ystävät ovat testamentein auttaneet meitä toimimaan merenkulkijoiden ja kotimaasta kauaksi lähteneiden parhaaksi. Näistä lahjoituksista olemme syvästi kiitollisia.

Muistamalla Merimieskirkkoa mahdollistat, että ulkomailla asuva nuori saa pahaan oloonsa kuulijan ja arvokkaan elämän viettänyt ikäihminen saa tukea omalla äidinkielellään, että kaukana kotoa oleva merimies saa yhteyden läheisiinsä ja kuuntelevan keskustelukumppanin raskaan työarjen keskellä.

Testamentissa on mahdollista ohjata lahjoitus Suomen Merimieskirkon merenkulkijatyölle, ulkosuomalaistyölle tai kohdentaa se esimerkiksi ensisijaisesti tietylle toimipaikallemme. Kaikenkokoisilla testamenttilahjoituksilla on merkitystä Merimieskirkon tekemälle työlle.

Miten laadin testamentin?

Pätevän testamentin voi täysin vapaasti tehdä itse ja pyytää todistajiksi kaksi esteetöntä henkilöä. Jotta testamentin oikeusvaikutukset olisivat sellaiset kuin on tarkoitus ja jotta testamentti varmasti täyttäisi muotovaatimukset, on suositeltavaa tehdä testamentti ammattitaitoisen asianajajan kanssa. Apua testamentin tekemiseen saa asianajotoimistoista.

Testamentti on tehtävä kirjallisesti kahden todistajan ollessa yhtä aikaa läsnä. Sen jälkeen kun testamentin tekijä on allekirjoittanut testamentin tai tunnustanut siinä olevan allekirjoituksen omakseen, todistajien on todistettava testamentti nimikirjoituksillaan. Todistajaksi ei kelpaa testamentin tekijän tai saajan lähisukulainen tai puoliso.

Testamenttiin tulee merkitä päiväys esimerkiksi siltä varalta, että henkilö tekee myöhemmin uuden testamentin. Testamenttia voi halutessaan aina muuttaa tai sen voi peruuttaa.

Henkilö, jolla ei ole rintaperillisiä, voi määrätä kaikesta omaisuudestaan. Rintaperillisillä on aina oikeus lakiosaan eli testamentista huolimatta heillä on oikeus saada puolet heille muutoin tulevan perinnön arvosta.

Yleishyödyllisenä järjestönä Suomen Merimieskirkon ei tarvitse maksaa testamentilla saamastaan omaisuudesta perintöveroa, joten se käytetään kokonaisuudessaan toimintamme kehittämiseen ja ylläpitämiseen.

Lisää testamentin laatimisesta esim Suomi.fi -palvelussa

Ota yhteyttä

Suosittelemme sinua tutustumaan tarkasti testamentin muotovaatimuksiin ja ottamaan tarvittaessa yhteyttä meihin tai esimerkiksi kumppaniasianajajaamme Asianajotoimisto Selin Oy:hyn.

Kaikissa testamentteihin liittyvissä asioissa Sinua palvelee myös Merimieskirkon yhteyspäällikkö Jaakko Laasio. Ota yhteyttä sähköpostilla jaakko.laasio@merimieskirkko.fi tai puhelimitse 0400 156 660.

Kiitos, että välität!

Muut lahjoitusmuodot

Tutustu myös muihin tapoihin lahjoittaa Merimieksirkolle.