Sjömanskyrkans strategi

Strategi 2022-2026

VERKSAMHETSMILJÖN I FÖRÄNDRING

Under strategiperioden förbereder sig Finlands Sjömanskyrka för en betydande expansion av arbetet utomlands. Enligt avtalet med kyrkostyrelsen för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland sköter Sjömanskyrkan den operativa ledningen och samordningen av arbetet bland finländare utomlands från början av 2025.

Eventuella oförutsedda förändringar påverkar människors mobilitet och boende globalt. Digitaliseringen möjliggör ett mer pluralistiskt sätt att möta utlandsfinländare, sjöfarare och förare inom tung trafik. Verksamhetsmiljön påverkas också av förändringar såväl i utlandsfinländarnas profil som i sjöfarten. Människors relation till den kristna tron och kyrkan blir personligare. Motivationen till frivilligverksamhet blir mera individualiserad och mångsidigare.

Verksamhetsidé: Vi stödjer människor och gemenskaper i glädje, sorg och det vanliga. Sjömanskyrkan är en öppen och empatisk organisation och partner.

VÄRDEN SOM STYR VERKSAMHETEN

Gästvänlighet
Gästvänlighet handlar om att förmedla Guds kärlek som är allomfattande.

Mod
Vi står modigt på människans sida.

Trygghet
Varje människa har rätt till ett tryggt bemötande.

VISION 2030

Ditt skyddsnät ute i världen – en modig och professionell expert inom andligt och socialt arbete.