Strategia

Suomen Merimieskirkko ry:n strategia vuosille 2022-2026.

Suomen Merimieskirkko ry:n hallituksen 20.9.2021 hyväksymä strategia (pdf).

Alla tiivistelmä strategiasta.

Toimintaympäristö muutoksessa

Strategiakaudella Suomen Merimieskirkko valmistautuu merkittävään työn laajenemiseen ulkomailla. Suomen ev.lut. kirkon kirkkohallituksen kanssa sovitun sopimuksen mukaisesti Merimieskirkko hoitaa kirkollisen ulkosuomalaistyön operatiivisen johtamisen ja koordinoinnin vuoden 2025 alusta.

Mahdolliset ennakoimattomat muutokset vaikuttavat ihmisten liikkumiseen ja asumiseen globaalisti. Digitalisaatio mahdollistaa aikaisempaa monimuotoisemman tavan kohdata ulkosuomalaisia, merenkulkijoita ja raskaan liikenteen kuljettajia. Toimintaympäristössä vaikuttavat myös ulkosuomalaisuuden profiilin sekä merenkulun muutokset. Ihmisten suhde kristilliseen uskoon ja kirkkoon henkilökohtaistuu. Motivaatio vapaaehtoistoimintaan yksilöllistyy ja monipuolistuu.

Toiminta-ajatus

Tuemme ihmisiä ja yhteisöjä ilossa, surussa ja tavallisessa. Merimieskirkko on avoin ja välittävä yhteisö sekä kumppani.

Toimintaa ohjaavat arvot

Vieraanvaraisuus
Vieraanvaraisuus on Jumalan rakkauden välittämistä, joka kohdistuu jokaiseen.

Rohkeus
Olemme rohkeasti ihmisen puolella.

Turvallisuus
Jokaisella ihmisellä on oikeus turvalliseen kohtaamiseen.

Visio 2030

Sinun turvaverkkosi maailmalla – rohkea ja ammattitaitoinen hengellisen ja sosiaalisen työn osaaja.