Sosiaalityö ulkomailla

Merimieskirkon sosiaalityön tarkoitus on kohdealueilla asuvien ja liikkuvien suomalaisten hyvinvoinnin vahvistaminen ja ylläpitäminen.

Merimieskirkon sosiaalityötä ulkomailla tehdään Benelux-maissa, Isossa-Britanniassa, Irlannissa, Pohjois-Saksassa, Kreikassa ja Espanjan Aurinkorannikolla.

Suomenkielisen tuen tarve ulkomailla on suuri erityisesti yksilön haastavissa elämäntilanteissa, lapsiperheiden kasvuvaiheissa, yksin asuvilla ja ikääntyvillä. Myös muuton alkuvaiheessa sosiaalisen verkoston supistuttua tuen saaminen voi olla muuten hankalaa.

Merimieskirkkojen suomenkielisellä matalan kynnyksen kokonaisvaltaisella tuella pyritään ennaltaehkäisemään syrjäytymistä ja kriisejä ja siten pienentämään yksilölle ja yhteiskunnalle mahdollisesti aiheutuvia kustannuksia.

"Kolme lasta leikkii lattialla, taustalla istuu nainen."
Muskari on yksi Merimieskirkolla kokoontuvista toimintaryhmistä.

Ryhmätoiminta

Ulkomailla tehtävä sosiaalityö painottuu toiminta-alueiden tarpeiden ja sen suomalaisväestön rakenteen mukaan.

Merimieskirkoilla Ateenassa, Brysselissä, Hampurissa, Lontoossa ja Rotterdamissa kokoontuu toimipaikasta riippuen erilaisia kaikille avoimia harraste- ja toimintaryhmiä. Tällaisia ryhmiä ovat mm. lastenkerhot, nuorten ja nuorten aikuisten ryhmät, liikuntaryhmät, taide- ja kulttuurikerhot, seniorikerhot jne. Ilman ammatillista ohjausta kokoontuvien ryhmien tarkoitus on mahdollistaa osallistujien toiminta oman yhteisönsä hyväksi.

Ohjattu ryhmätoiminta puolestaan on tavoitteellista ja sen tarkoitus on tukea ulkosuomalaisten hyvinvointia ja parantaa heidän elämänlaatua. Ryhmät voivat kokoontua myös muualla kuin merimieskirkolla.

Yksilöohjaus

Sosiaalityöhön liittyy olennaisena osana etsivä sosiaalityö sekä valmius kriisiapuun. Työssä kohdataan ihmisiä myös laivoilla, työpaikoilla, kodeissa, sairaaloissa, vankiloissa, kouluissa, pubeissa jne.

Sosiaalikuraattorit tekevät yhteisötyön lisäksi tavoitteellista yksilöohjausta, joka voidaan jakaa karkeasti kolmeen kategoriaan: neuvonta- ja avustamistyö, palveluohjaus sekä pidempiaikainen tavoitteellinen yksilöohjaus.

Neuvontatyö on konkreettista työskentelyä esimerkiksi iäkkäiden ja muiden apua tarvitsevien ulkosuomalaisten sekä pulaan joutuneiden turistien ja kulkureiden kanssa. Palveluohjausta tehdään enimmäkseen maahan- ja maastamuuttoon, sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä erilaisiin viranomaisasiointeihin liittyen. Pidempiaikaista yksilöohjausta tehdään asiakkaiden parissa, jotka tarvitsevat säännöllisempää tukea esimerkiksi mielenterveyspalveluihin kiinnittymiseen tai muuten rinnallakulkemista esimerkiksi äkillisen kriisin kohdatessa.

Vuonna 2021 sosiaalityössä kohdattiin ihminen yhteensä yli 20 000 kertaa.

Laaja yhteistyöverkosto

Merimieskirkon sosiaalityössä tehdään yhteistyötä lukuisten eri toimijoiden kesken paikallisesti sekä Euroopan ja Suomen tasolla. Yhteistyökumppaneina on kohdemaan Suomi-toimijoita, paikallisia viranomaisia ja sosiaalialan toimijoita.

Merimieskirkon ulkomailla tapahtuvaa sosiaalityötä rahoittaa Sosiaali- ja terveysalan avustusjärjestö STEA.

Tutustu muihin työmuotoihimme