Merimieskirkko tarjoaa nuorille turvapaikanhakijoille vapaaehtoistyötä

Merimieskirkko tarjoaa EU:n rahoittamassa Euroopan solidaarisuusjoukot -hankkeessa nuorille 18–29-vuotiaille maahanmuuttajille vapaaehtoistyötä Merimieskirkon kotimaan toimipaikoilla.

Lue täältä hankkeeseen liittyvät kysymykset ja vastaukset.

Ryhmä toisistaan käsistä piteleviä ja hypähteleviä nuoria takaa päin kuvattuna.

Suomen Merimieskirkko on saanut keväällä 2020 Euroopan unionilta rahoituksen hankkeeseen, jossa tarjotaan nuorille 18–29-vuotiaille maahanmuuttajille vapaaehtoistyötä Merimieskirkon kotimaan toimipaikoilla. Erityisen Merimieskirkon hankkeesta tekee se, että se on ns. in-country-hanke, joka kohdistuu nuoriin Suomessa oleviin turvapaikanhakijoihin ja jo oleskeluluvan saaneisiin.

Kuhunkin toimipaikkaan valitaan hakijoiden joukosta 1–3 nuorta yhteistyössä Luona Oy:n Vantaan vastaanottokeskuksen ja maahanmuuttoviraston Oulun vastaanottokeskuksen kanssa. Nuoren omatyöntekijä vastaanottokeskuksessa tukee nuorta koko hankkeen ajan.

Koronan vuoksi hankkeen aloitus siirtyi aloitetavaksi keväällä 2022, ja ensimmäiset osallistujat ovat aloittaneet vapaaehtoistyönsä 14.3. Oulun merimieskirkolla. Seuraavat aloittavat mahdollisimman pian Kemin ja Vuosaaren merimieskirkoilla. Myöhemmin vapaaehtoistyö alkaa myös Turussa, Raumalla ja Haminassa. Vapaaehtoistyöjakso kestää yhden vuoden.

Vapaaehtoistyössään nuoret osallistuvat toimipaikan normaaliin arkeen tehden 30-tuntisia työviikkoja. Vapaaehtoistyöstä ei makseta palkkaa, mutta EU:n hankerahoitus korvaa nuorille matkakustannukset, ateriat ja vakuutusmaksut.

Kolme eriväristä kättä sinisen EU-lipun päällä.

Arvojen mukaista työtä

Yksi Merimieskirkon arvoista on vieraanvaraisuus, joka pitää sisällään ajatuksen ihmisten yhdenvertaisuudesta. Osallistumalla hankkeeseen Merimieskirkko panee täytäntöön paitsi omia myös EU:n yhteisiä arvoja ihmisten kansainvälisestä solidaarisuudesta. Euroopan komission alaisen Euroopan Solidaarisuusjoukot -ohjelman (European Solidarity Corps) tarkoitus on tukea nuorten hyvinvointia mm. erilaisilla vapaaehtois- ja työharjoittelujaksoilla.

Merimieskirkossa tunnistettiin, että mikäli turvapaikanhakijanuorten elämä keskittyy vastaanottokeskuksiin ja siellä annettuun kotoutuskoulutukseen, saattaa osallisuuskokemus suomalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan jäädä heikoksi. Tarjoamalla vapaaehtoistyötä näille nuorille Merimieskirkko pyrkii vahvistamaan paitsi nuorten työelämätaitoja myös kokemusta aktiivisesta kansalaisuudesta avaamalla heille suomalaisen yhteiskunnan, kulttuurin ja työkulttuurin tapoja.

Vapaaehtoisjaksosta saatu kokemus ja kielitaidon kehittyminen edistävät työn tai koulutuspaikan saantimahdollisuuksia. On Suomen ja EU:n yhteinen tavoite ja hyöty, että turvapaikanhakijat pääsevät työelämään ja rakentavat täysipainoisen elämän uuteen maahan integroitumalla osaksi yhteiskuntaa.

Merimieskirkko on niin ikään kiinnostunut nuorten vapaaehtoisten mukanaan tuomista uusista näkökulmista ja tuoreista ideoista, jotka voivat inspiroida Merimieskirkkoa kehittämään uusia, innovatiivisia ja luovia tapoja toimia niin paikallisessa kuin kansainvälisessä työympäristössään.

Vapaaehtoisia tarvitaan jatkuvasti

Vapaaehtoistyössään nuoret osallistuvat toimipaikan normaaliin arkeen. He saavat tukea Merimieskirkon työntekijöiltä ja muilta vapaaehtoisilta sekä Merimieskirkon yhteistyöverkostolta. Merimieskirkko järjestää nuorille niin ikään suomen kielen koulutusta ja työnohjausta.

Hanke ei vähennä muiden vapaaehtoisten tarvetta merimieskirkoilla. Hanke tarjoaa merimieskirkoilla jo oleville paikallisille vapaaehtoisille tilaisuuden oppia uutta muista kulttuureista ja saada lisää kokemusta kansainvälisestä yhteistyöstä. Lisäksi hanke edistää kansainvälisyyttä paikkakunnalla. Maahanmuuttajanuoret ovat mukana järjestämässä ja toteuttamassa erilaisia tapahtumia niin kaupungilla kuin yhteistyökumppaneittemme tilaisuuksissa.

Euroopan solidaarisuusjoukkoja Suomessa toimeenpaneva Erasmus+ ja Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmien kansallinen toimisto on osa Opetushallitusta. Euroopan komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä.

Lue artikkeleita solidaarisuusjoukkojen vapaaehtoisista