Merisunnuntai

Merisunnuntaina (Sea Sunday, Suomessa syyskuun 3. sunnuntai) juhlistetaan meren ja merenkulun myönteisiä puolia ja huomioidaan niitä, jotka ansaitsevat elantonsa merellä ja merestä.

Merenkulku on läpi historian yhdistänyt ihmisiä eri puolilla maailmaa. Paitsi ihmiset myös eläimet, tavarat, elintarvikkeet ja uudet ajatukset ovat kulkeutuneet meriä pitkin mantereelta toiselle.

Pyhä on nimenomaan elämän sunnuntai, kun taas mereen menehtyneitä muistetaan pyhäinpäivänä.

Britanniassa Sea Sundayta on vietetty joka heinäkuun toinen sunnuntai vuodesta 1975 lähtien. Suomessa Merisunnuntaita vietettiin ensimmäisen kerran vuonna 1997 ja sen ajankohdaksi vakiintui syyskuun kolmas sunnuntai. Nykyisin Merisunnuntain vietto on kansainvälinen tapa, jota vietetään kristillisissä kirkoissa eri puolilla maailmaa. Merisunnuntai on siten myös ekumeeninen perinne, joka muistuttaa kirkkojen välisestä yhteydestä.

Juhlapyhänä muistettavia ammattiryhmiä

Juhlapyhänä muistettavia ammattiryhmiä ovat esimerkiksi merenkulkijat ja kalastajat. Oman elämänsä kompromisseista huolimatta he huolehtivat osaltaan meidän kaikkien hyvinvoinnista. Myös raskaan liikenteen kuljettajat liittyvät Merisunnuntain teemaan, jatkavathan he siitä, mihin merikuljetus päättyy. Siksi Merisunnuntai on pyhitetty näille mereen liittyvien ammattien harjoittajille.

Merisunnuntain taustalla on muistuttaa suurta yleisöä, miten ratkaisevan tärkeää osaa merenkulkijat näyttelevät monen maan elämässä. Merimieskirkon työ edistää merenkulkijoiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja sen myötä meriturvallisuutta.

Meri liittyy vahvasti myös vapaa-ajan viettoon. Vesistöjen laineilla ja rannoilla miljoonat ihmiset viettävät aikaa unohtaen hetkeksi arjen kiireen ja stressin. Vedessä on myönteistä ja elämää ylläpitävää voimaa, joka pitää ihmisen liikkeellä. Siksi meri ansaitsee oman pyhäpäivänsä

Merimieskirkon kolehtipyhä

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jumalanpalveluksissa kerättävä Merisunnuntain kolehti kannetaan merimieskirkkotyön hyväksi.

Jotkut seurakunnat ja merelliset järjestöt järjestävät Merisunnuntaina myös muuta ohjelmaa meren ja merenkulun teeman ympärille. Kristillisestä perinteestä löytyy paljon merellistä symboliikkaa, kuten ankkuri, kompassi, ruori ja laiva, joita Merisunnuntain tilaisuuksissa voi hyödyntää.

Huom! Poikkeusoloissa striimattavissa jumalanpalveluksissa on mahdollista ja suositeltavaa tarjota seurakuntalaisille mahdollisuutta osallistua kolehdin sijasta kirkon yhteistyöjärjestöjen rahankeräyksiin. Suomen Merimieksirkolla on tämän edellyttämä voimassaoleva rahankeräyslupa.

a) Mikäli jumalanpalveluksessa viitataan ainoastaan mahdollisuuteen lahjoittaa suoraan järjestön rahankeräystilille esimerkiksi järjestön nettisivujen kautta, rahankeräyksen lupanumeroa ei ole välttämätöntä ilmoittaa.

b) Mikäli striimauksessa mainitaan tilinumero tai muu yksilöity maksumahdollisuus on aina ilmoitettava myös: 1) rahankeräyksen järjestäjä, 2) keräyksellä kerättävien varojen käyttötarkoitus sekä 3) lupanumero tai pienkeräysnumero. Nämä tiedot on oltava näkyvillä myös seurakunnan kotisivuilla, mikäli lahjoitusmahdollisuutta tarjotaan siellä.

Mies keltaisessa turvaliivissä, jossa lukee Port Chaplain Seamen's Mission, katselee satamassa olevia laivoja.