Tue talousarvioavustuksella

Suomen Merimieskirkko ry tekee työtään ulkomailla ja kotimaassa tiiviissä yhteistyössä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kanssa. Merimieskirkon työn yhtenä tavoitteena on säilyttää ulkomailla oleskelevien seurakuntalaisten luonteva yhteys kirkkoon. Teemme siten kotiseurakuntien työtä ulkomailla.

Seurakunnat ovat toimintamme alusta alkaen olleet tärkeä tukijamme ja niin on yhä edelleen. Haluamme toimia seurakuntien ojennettuna kätenä niin Suomen satamissa kuin ulkomaillakin.

Saamme olla tarjoamassa poissaoleville seurakuntalaisillenne kotiseurakunnan yhteyttä kaukana kotoa. Yhteistyötä kirkon ulkosuomalaistyön kanssa syvennetään edelleen ja perinteinen toimintamme jatkuu ja kehittyy niin Suomessa kuin ulkomailla.

Symbolinen kuva, jossa kolme kolikkopinoa, joista kasvaa pieni taimi vierellään kotia kuvaava puinen laudanpala.

Seurakuntayhteys säilyy

Suomen Merimieskirkko ry tekee työtään ulkomailla ja kotimaassa tiiviissä yhteistyössä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kanssa. Ulkomailla tehtävästä yhteistyöstä on sovittu Kirkkohallituksen kanssa, ja Suomessa yhteistyökumppaneita ovat merimieskirkkopaikkakuntien seurakunnat ja seurakuntayhtymät.

Ulkomailla Merimieskirkko ylläpitää siellä olevien suomalaisten yhteyttä Suomeen monin tavoin. Kristillinen työmme vaalii seurakuntayhteyttä ja kulttuurinen taas suomalaisuutta.

Kotimaan satamissa merimieskirkot ovat monikulttuurisia merenkulkijoiden ja muiden satamassa liikkuvien kohtaamispaikkoja. Työmme on kansainvälistä diakoniaa ja olemme seurakunnan merelle ojennettu käsi.

Kiitos tuestanne!

Seurakuntien talousarvioavustukset osoitetaan Suomen Merimieskirkon tilille NORDEA FI69 1014 3000 2126 27. Viestikenttään kirjoitetaan ”Talousarvioavustus”.

Suomen Merimieskirkko ry:n Y-tunnus: 0116968-4.

Ota yhteyttä yhteyspäällikkö Jaakko Laasioon puhelimitse 0400 156 660 tai sähköpostilla jaakko.laasio@merimieskirkko.fi.

Kiitämme lämpimästi kirkolta, seurakuntayhtymiltä ja seurakunnilta saamastamme taloudellisesta tuesta. Olemme kiitollisia siitä, että olette tuellanne mahdollistaneet toimintaamme niin ulkomailla kuin Suomessa.