Opiskelijatyö

Sinisellä taustalla valkoinen teksti: Opiskelemaan ulkomaille, me olemme jo täällä sekä Merimieksirkon logo.

Suomalaiset seurakunnat ja merimieskirkot tarjoavat opiskelijoille:

  • Neuvoja pulmatilanteissa
  • Keskustelutukea ja ohjausta
  • Suomalaisen yhteisön ulkomailla

Palvelumme ovat maksuttomia ja tarkoitettu kaikille katsomuksesta riippumatta.
Yhdessä asiat järjestyvät.

Alankomaat

Belgia

Iso-Britannia

Saksa

Ruotsi

Norja

Sveitsi

Itävalta

Viro

Opiskelijatyön tarkoitus on tukea nuorten hyvinvointia ja vastata opiskelijoiden henkisiin ja hengellisiin tarpeisiin.

Suomalaisten opiskelijoiden määrä ulkomailla kasvaa ja samalla kasvaa tuen tarve. 10 vuodessa tutkinto-opiskelijoiden määrä on kaksinkertaistunut. Suomessa korkeakouluihin pääsy on vaikeaa ja siksi yhä useammat hakeutuvat tutkinto-opiskelijaksi englanninkielisille linjoille muualle.

Merimieskirkon sosiaalikuraattorit ovat jo pitkään tehneet opiskelijatyötä mm. Alankomaissa ja Englannissa. Toimintaa on kehitetty ja nyt opiskelijatyötä Euroopassa tehdään yhdessä kirkon ulkosuomalaistyön ja suomalaisten oppilaitospappien kanssa. Oppilaitospapit kuuluvat yleensä laajempaan kansainväliseen opiskelijaverkostoon (CEUC) ja heillä on tietoa myös muiden Euroopan maiden tilanteesta.

Opiskelijatyön verkoston tarkoitus on tukea nuorten hyvinvointia ja samalla lisätä tietoisuutta ja tunnettavutta paikallisista suomalaisista yhteisöistä.

Tutustu muihin työmuotoihimme