Jaakko Laasio

Toimenkuva Merenkulkijatyön johtaja, Yhteyspäällikkö

Merimiespastori ja työskennellyt Suomen Merimieskirkko ry:n eri tehtävissä vuodesta 1995. Nykyään merenkulkijatyöstä sekä viestinnästä ja varainhankinnasta vastaava johtaja ja johtoryhmän jäsen.

Haminan merimieskirkon asemanhoitajana 1995-2002 ja sen jälkeen Helsinkiin keskustoimistolle. Koko työuran ajan kansainvälisen merimieskirkkoyhteisön ICMAn toiminnassa erilaisissa asiantuntijatehtävissä.