Merimieskirkon viralliset kokoukset

Suomen Merimieskirkko ry:n korkeimmat päättävät elimet ovat vuosikokous ja vaalikokous.

Messinkirenkaalla koristeltu puheenjohtajan puunuija ja sen alunen.

Kokouskutsu

Suomen Merimieskirkko ry:n sääntömääräinen vaalikokous pidetään lauantaina 10.8.2024 klo 13.30 alkaen Hämeenlinnan raatihuoneen valtuustosalissa, Raatihuoneenkatu 15, 13100 Hämeenlinna. (Esteetön sisäänkäynti sisäpihan kautta takaovesta.) Vaalikokousta edeltää Merimieskirkko-info klo 13.00-13.30.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 17§:ssä mainitut asiat.

Vaalikokous

Merimieskirkon kesäjuhlan yhteydessä pidettävä vaalikokous (ks. §17) mm. valitsee yhdistyksen hallituksen.

Yhdistyksen vaalikouksessa käsitellään sääntöjen 17 §:ssä määritetyt asiat:

 • kokouksen avaus;
 • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa;
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
 • hyväksytään kokouksen työjärjestys;
 • kuullaan hallituksen katsaus yhdistyksen toiminnasta ja taloudesta;
 • valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle;
 • valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat;
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat:
 • kokouksen päätös.

Virallinen asialista (pdf)

Henkilöjäsenen valtakirja (pdf)

Seurakunta- ja yhteisöjäsenen valtakirja (pdf)

Suomen Merimieskirkko ry:n säännöt (pdf).

Vuosikokous

Keväällä pidettävässä vuosikokouksessa (ks. §15) päätetään mm. tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä, vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus.

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään sääntöjen 15 §:ssä määritetyt asiat:

 • kokouksen avaus;
 • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa;
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
 • hyväksytään kokouksen työjärjestys; esitetään tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto;
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille;
 • vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio;
 • vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus;
 • määrätään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot;
 • päätetään vaalivaliokunnan koosta;
 • valitaan vaalivaliokunta;
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Suomen Merimieskirkko ry:n säännöt.