Sjömansmissionskretsen i Borgå räknar med att fortsätta under hösten

 width=

Sjömansmissionskretsen i Borgå samlades under våren som tidigare två gånger per månad och räknar med att fortsätta på samma sätt under hösten.

Kretsarna i Grännäs och Borgå är de sista aktiva i Östnyland, och i Borgå möts man i Domkyrkoförsamlingens mötescafé Ankaret som ligger i Församlingshemmet.

I aprilmötet deltog nio personer. På bilden är ordförande Göta Ekberg (i mitten i främre ledet) omgiven av från vänster Stig Stjernberg, Åke och Tora Jensen, Solveig Mansner, Viola och Gunvor Stjernberg samt Helena Kristén längst till höger. Kretsen arbetar för att bl.a. genom lotterier samla in pengar till stöd för Sjömanskyrkan och arbetet i Afrika.

Bland gruppens gamla sjöfarare har sjökapten Åke Jensen den unika erfarenheten att i ungdomen ha arbetat som eldare på Gustaf Eriksons koleldade lastfartyg. Sin karriär till sjöss avrundade han med arbetet som överstyrman på m/s Mariella. Om eldarnas slit förr i heta pannrum kan man bl.a. läsa i Bo Limnells och Ralph E. Sjöholms digra bok om Gustaf Eriksons ångare, utgiven 2014 i Mariehamn.

Text och bild: Thure Malmberg