Merenkulkujärjestöt kunnioittavat mereen menehtyneitä – Sjöfartsorganisationerna hedrar dem som omkommit till havs

Merenkulkujärjestöt tekevät perinteisen kunniakäynnin merenkulkijoiden ja mereen menehtyneiden muistomerkillä Helsingissä pyhäinpäivänä 5.11.2022 klo 12.00 alkaen.

"Majakkamainen 12 metriä korkea harmaasta betonista tehty muistomerkki, jonka äärellä paljon ihmisiä."
Kuva/foto: Marko Toljamo. Merenkulkujärjestöjen kunniakäynti merenkulun ja mereen menehtyneiden muistomerkillä vuonna 2021. Sjöfartsorganisationernas uppvaktning 2021 vid minnesmärket över sjöfarare och dem som omkommit till havs.

Eiranrannassa Ursinin kalliolla pidettävä valtakunnallinen muistotilaisuus on kaikille avoin ja ilmainen. Tilaisuuden jälkeen yleisö voi osallistua merenkulkujärjestöjen tarjoamille kahveille Agricolan kirkon kryptassa (sisäänkäynti Tehtaankadulta).

Puheen tilaisuudessa pitää Suomen Merimieskirkon puheenjohtaja, pastori Timo Lappalainen ja musiikista vastaa Mikaelin laulajat johtajanaan Jukka Okkonen. Seppeleenlaskuvuorossa on Suomen Konepäällystöliitto ry.

Seppeleenlaskun aikana noin klo 12.10 Suomen Meripelastusseuran alukset pelastusristeilijä Jenny Wihurin johdolla tekevät ohimarssin tehden lipputervehdyksen. Alusparaatissa on mukana Suomenlahden merivartioston RV20-luokan alus, mikäli sillä ei ole operatiivisesta tehtävästä johtuvaa estettä.

Kaikki alukset jatkavat matkaansa Eteläsatamaan ja kiinnittyvät Kolera-altaaseen Kauppatorin edustalle, missä ne ovat nähtävillä klo 13.00–14.30. Osaan Meripelastusseuran aluksista on pääsy myös sisätiloihin. Laiturialueella on lisäksi Meripelastusseuran ja Merivartioston esittelyteltat.


Sjöfartsorganisationerna genomför sin traditionsenliga uppvaktning vid minnesmärket över sjöfarare och personer som omkommit till havs i Helsingfors på alla helgons dag den 5 november 2022 kl. 12.00.

Den nationella minnesstunden som hålls på Ursins klippa vid Eirastranden är gratis och öppen för alla. Efter minnesstunden bjuder sjöfartsorganisationerna på kaffe i kryptan i Agricolakyrkan (ingång från Fabriksgatan).

Vid tillställningen håller Finlands Sjömanskyrkas ordförande, pastor Timo Lappalainen tal och för musiken står kören Mikaelin laulajat under ledning av Jukka Okkonen. Finlands Maskinbefälsförbund rf står i tur att lägga ned kransen.

Vid tiden för kransnedläggningen, ungefär kl. 12.10, defilerar Finlands Sjöräddningssällskaps fartyg med räddningskryssaren Jenny Wihuri i spetsen och gör flagghälsning. I fartygsparaden deltar Finska vikens sjöbevakningssektion med sitt fartyg i RV20-klassen, om hon inte förhindras av ett operativt uppdrag.

Alla fartyg fortsätter till Södra hamnen och förtöjer i Kolerabassängen vid Salutorget, där de kan beskådas mellan kl. 13.00 och kl. 14.30. På en del av Sjöräddningssällskapets fartyg får man även kliva ombord. I kajområdet har Sjöräddningssällskapet och Sjöbevakningssektionen dessutom tält där de presenterar sin verksamhet.


Lisätietoa / mer information: Jaakko Laasio, puh/tel. 0400 156 660, jaakko.laasio@merimieskirkko.fi


Kunniakäynnin järjestäjätahot (vuosittaisen seppeleenlaskuvuoron mukaisessa järjestyksessä)
Uppvaktningens arrangörer (i den årliga kransläggningsordningen)

 • Suomen Konepäällystöliitto ry – Finlands Maskinbefälsförbund rf
 • Merimiespalvelutoimisto – Sjömansservicebyrån
 • Suomen Tietoliikennetekniset ry
 • Helsingin Laivanpäällikköyhdistys ry – Helsingfors skeppsbefälhavareförening rf
 • Satamaoperaattorit ry
 • Meriliitto ry – Sjöfartsförbundet ry
 • Luotsiliitto ry – Lotsförbundet rf
 • Merivoimat – Sjöstridskrafterna
 • Suomen Laivanpäällystöliitto ry – Finlands Skeppsbefälsförbund rf
 • Meriliikenneohjaajat ry
 • Suomen Merimies-Unioni SMU ry – Finlands Sjömans-Union rf
 • Suomen Meripelastusseura ry – Finlands Sjöräddningssällskap rf
 • Suomen Varustamot ry – Rederierna i Finland rf
 • Rajavartiolaitos – Gränsbevakningsväsendet
 • Liikenne- ja viestintävirasto Traficom – Transport- och kommunikationsverket Traficom
 • Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry
 • Suomen Merimieskirkko ry – Finlands Sjömanskyrka rf (hoitaa tilaisuuden käytännön järjestelyt vuosittain)