Noora Mäentaka

Toimenkuva Sosionomiopiskelija, Karelia AMK. Sosiaalityön harjoittelija, Berliini.