Algarven Suomi-Seura

Algarven Suomi-Seura förenar tusen finländare

Föreningen fungerar som en samlande länk mellan finländare som helt eller tidvis bor i södra Portugal.

 width=

Ny ordförande för Algarven Suomi-Seura är sedan våren Timo Fleming, här med hustrun Kirsti i parets segelbåt som hör till Airisto Segel Sällskap.

Vid årsmötet 23 mars i Portimao valdes Timo Fleming till ny ordförande för Algarven Suomi-Seura. Drygt 200 av föreningens cirka 1000 medlemmar deltog i årsmötet, som ordnades i anslutning till förhandsröstningen i det finländska kommunalvalet.

Fleming efterträder Pekka Lehtikari, som först avböjt återval, men sedan ändå ställde upp. Detta ledde till att årsmötet fick ta ställning till två listor med kandidater till ordförande- och styrelseplatserna för mandatperioden 2017–2019. Det uppges dock att det inte handlade om något kuppförsök, och Flemings lista fick i den slutna omröstningen klar majoritet.

En av den nya styrelsens första åtgärder var att uppdatera medlemsregistret bl.a. för att kartlägga var i Algarve de flesta medlemmarna bor. Resultatet var entydigt: Portimao med Praia da Rocha, där föreningen också har sitt kansli, som nu skall renoveras. Också i Quarteira/Vilamoura i centrala Algarve, där föreningen ordnar regelbundna veckoträffar, har många medlemmar sina portugisiska hem. Ett eget informationsblad utges regelbundet.

I det sammanhanget kan konstateras att exempelvis Lagos har många svenskar liksom östra Algarve, där speciellt bergsbyarna är populära. Tyskar och holländare igen söker sig också gärna till östra Algarve, där t.ex. Tavira och kusten mot gränsstaden Vila Real de Santo António lockar med långa, tysta stränder.

Kontakterna mellan de olika nationaliteter som under vintermånaderna befolkar Algarve är inte påfallande. Svenskar och skandinaver har en mer informellt organiserad sammanslutning som kallas Carpe Diem och samlas till regelbundna månadsluncher.

Här rör det sig i förhållande till Algarven Suomi-Seura om betydligt färre medlemmar, ca 200 personer. En del finlandssvenskar besöker också gärna Carpe Diems möten medan den finska föreningens verksamhet helt går på finska. Med britter, tyskar och holländare existerar veterligen inte några formella kontakter.

Samlande länk i södra Portugal

Algarven Suomi-Seura, som på portugisiska heter Assoçiaçao Finlandesa no Algarve, betonar att föreningen inte aktivt driver medlemskårens intressen i samhällsfrågor, men däremot fungerar som en samlande länk mellan finländare som helt eller tidvis bor i södra Portugal.

Det gör man bl.a. genom regelbundna träffar t.ex. i anslutning till onsdagsmarknaderna i Quarteira och olika resor i Portugal och bl.a. Spanien. Föreningen kan också hjälpa med tolkning, och har goda kontakter med Finlands konsulat i Quarteira och vår ambassad i Lissabon.

En tjuvstart på årets höstsäsong är den golfturnering som föreningens aktiva ordnade tillsammans med organisationen Finland-Portugal i början av augusti i Tavastehus. När medlemmarna i Algarve sedan i oktober-november återvänt från sommarvistelsen i Finland inleds vintersäsongen med en resa till norra Portugal. Deltagarna samlas i Porto för tre dagars rundtur i Douro vindistrikt med flodkryssning och museibesök under ledning av en finsktalande guide.

Goda erfarenheter av Sjömanskyrkan

Timo Fleming är tidigare företagare och hustrun Kirsti köpman. Båda har lång erfarenhet av utlandsboende. Att det sedan drygt två år tillbaka blivit Algarve under vinterhalvåret beror liksom i så många andra fall på det utmärkta klimatet där med värme och sol medan vi i Finland huttrar i snöslask och kyla.

I Algarve finns än så länge ingen finländsk eller ens nordisk kyrka, men paret Fleming har goda erfarenheter av samarbetet med Finlands Sjömanskyrka från de många år de bodde i Hamburg.

– Där lärde vi oss uppskatta sjömanskyrkans arbete, och deltog också både i gudstjänster och praktiskt jobb, säger Timo Fleming.

– Kirsti deltog i en teckningskurs som kyrkan i Hamburg ordnade, och båda har vi aktivt varit med om att sponsra och genomföra kyrkans julbasarer.

– Själv har jag under åren varit med i alltför många föreningar, men när man ville att jag skulle ställa upp i ordförandevalet här i Algarve sade jag ja. Genast vid styrelsens första möte gjorde vi också upp en klar ansvarsfördelning, så att alla skall veta vad de sysslar med.

– Men Algarve är min nästsista boplats. Min sista har jag valt ut där Erstan möter öppna havet i söder, säger Timo Fleming.

Nödraket i stormby

– Åbolands skärgård är favoritmålet för oss, och vi är båda inbitna seglare. Själv har jag under trettio år varit kappseglingsdomare, därav14 år i internationella tävlingar, däribland i Travemünde och under Kieler Woche. Otaliga midsommarhelger har ”förstörts” när man suttit i en gummijolle och tittat på andra seglare i stället för att själv få segla, säger Timo Fleming.

– Segling är ett perfekt sätt att lära sig komma överens med andra människor. Om man tillbringat långa tider tillsammans i en liten båt är det lätt att göra det samma i en förening. Men ombord finns bara en regel: kaptenen har alltid rätt.

Han lever som han lär: inför sommaren i Finland skulle han ladda upp med att segla en 11,5 meters slup från Portimao mot Azorerna. Avsikten var att med två andra äldre seglare runda ögruppen, men 260 sjömil väster om Sagres slog nordliga stormbyar på 20 m/sek till.

– Det var korta, branta vågor, 10–12 meter höga. Båten fick sina skavanker, och vi tvingades skjuta nödraketer. Ett lastfartyg såg oss och kunde förmedla nödropet så att en helikopter hämtade en av oss. Sen seglade vi andra båten tillbaka till Portugal, säger Timo Fleming enkelt.

Tre busslaster firar Finland

Att uppslutningen kring föreningen är stor visar intresset för att delta i det högtidliga firandet av 6 december. Knappt hade den första informationen om möjligheten att i Lissabons stadshus tillsammans med vår ambassad fira självständighetsjubileet gått ut till medlemmarna innan anmälningarna strömmade in.

Med bara tio dagar kvar av anmälningstiden hade redan150 personer bokat plats, och ordförande Timo Fleming räknar med att det maximala antalet deltagare, 200 personer, lätt kan nås. Det betyder att minst tre bussar med finländare kör från Algarve till

Lissabon till självständighetsjubileet som förenas med annat intressant och julbetonat program.

Text ocah bild: Thure Malmberg