Kyrka med högt i tak byggs i Söderkulla

 width=

Närmast Borgåvägen anläggs en minneslund. Bakom den reser sig kyrktaket med församlingssalen till höger. Här blir plats för olika aktiviteter bekvämt intill bussarnas hållplatser.

Text och foto: Thure Malmberg

Kyrkan skall se ut som en kyrka!

– Det beskedet var alla förtroendevalda i Sibbo kyrkliga samfälldhet överens om när de första planerna för en kyrka i Söderkulla, södra Sibbo, diskuterades.

Det säger den svenska församlingens kyrkoherde Helene Liljeström. Högtidlig invigning med biskoparna i Helsingfors och Borgå stift på plats skall det bli söndagen den 26 augusti.

Söderkulla kyrka som ritats av arkitekt Juhani Aalto, själv Sibbobo, profilerar sig klart för förbipasserande på Nya Borgåvägen. På långt håll ser man ett spetsigt torn över en ljus låg byggnad. Tornet skall ännu få glasfönster högst upp med ett kors som syns både västerut och österut. Inne i kyrksalen är det påtagligt högt till taket.

Invigning med två biskopar och de båda inhemska språken är en naturlig lösning i lika naturligt tvåspråkiga Sibbo, där den finska församlingen hör till Helsingfors stift och den svenska till Borgå stift. Dessutom vittnar kyrkoherde Liljeström om ett mycket gott samarbete över språkgränsen. Också geografiskt är kopplingen till både Helsingfors och Borgå naturlig: avståndet från Söderkulla till Helsingfors är 30 km och till Borgå 20 km.

 width=

En glad kyrkoherde. Helen Liljeström vet att många i södra Sibbo ibland uppfattar vägen till kommuncentrum med församlingarnas två kyrkor som alltför lång. Det är en av orsakerna till bygget av en ny kyrka i Söderkulla.

Stark inflyttning, bantat kyrkbygge

Att det byggs en ny kyrka i Finland i dag är inte helt vanligt. En del av förklaringen ligger i Helsingfors expansionsplaner för drygt tio år sedan, då staden tvångsinlöste Östersundom med angränsande områden i sydvästra Sibbo. Därmed överfördes också Östersundom historiska träkyrka från Sibbo till Helsingfors, och södra Sibbo stod utan egen kyrka.

Under det decennium som gått har inflyttningen till Sibbo varit stark, kanske starkare än många, inte minst Helsingfors, trott, och behovet av en egen kyrka någonstans nära Borgåvägen har ökat. Då togs beslutet att bygga en ny kyrka i Söderkulla vid Fröken Miilis väg mellan det nya daghemmet (med både finska och svenska avdelningar) och Borgåvägen.

– De första ekonomiska kalkylerna räknade med byggkostnader på ca 6 miljoner euro, men senare har planerna bantats till cirka 5 miljoner. En hel flygelbyggnad har bl.a. strukits, säger Liljeström.

– För pengarna får vi nu en kyrksal för 100 personer. Vid behov kan man öppna en vägg till ett angränsande mötesrum vilket ger ytterligare 50 platser. Det blir högt i tak, jag beräknar att höjden inne i kyrksalen är cirka sex meter.

– Söderkulla har saknat lämpliga församlingsutrymmen. Nu blir det i den nya kyrkan också rum för både daghem på båda språken, mötesplats för ungdomar med bl.a. ett (ljudisolerat) musikrum och en lång terrass under tak med morgonsol. Utanför anläggs en liten minneslund men ingen gravgård, säger hon.

Närmaste granne är en ny lunchrestaurang, där man kan tänka sig servering i anslutning till t.ex. begravning, bröllop eller andra sammankomster. Några lämpliga föreningslokaler för större sällskap finns också i närheten, och Söderkulla centrum en knapp kilometer västerut har utbyggd service med bl.a. servicehuset Linda, butiker, bibliotek och hälso- samt tandvård.

Kyrkbygget firade taklagsöl i december och väntas stå klart under våren. För inredningen behövs några månader, men under den sista söndagen i augusti skall kyrkan vara klar att ta emot besökare.

Den finska församlingen i Sibbo räknar ca 8 700 medlemmar och den svenska 5 700. Inflyttningen till Sibbo ökar mest på finskt håll, men kyrksamheten är traditionellt högre på svenskt håll. Den finska församlingen stationerar tre medarbetare i Söderkulla kyrka, där den svenska får en arbetsplats för tillfälligt bruk.

– Våra resurser i den svenska församlingen är begränsade (13 anställda), och vi måste täcka hela Sibbo, som till arealen är en stor kommun, säger Liljeström enkelt.

 

 width=

Fasaden österifrån. Än så länge är den blivande kyrkan i Söderkulla en arbetsplats. Församlingssalen och ungdomsutrymmena till vänster förenas med en terrass med själva kyrksalen till höger.