Ulkosuomalaisten suurkuorolta CD-levy

"25 henkilön kasvot, ruutukaappaus Zoom-tapaamisesta."
Ulkosuomalaisten suurkuoron harjoitukset toteutettiin virtuaalisesti Zoomissa.

Ulkosuomalaisten suurkuoro julkaisi Suomalaisen musiikin päivänä 8.12.2022 ensimmäisen CD-levynsä.

Teksti Marko Toljamo

Yli rajojen -nimistä levyä voi hyvästä syystä kutsua historialliseksi ja nimensä mukaan rajat ylittäväksi. Keväällä 2021 perustettu suurkuoro toimii vain virtuaalisesti ja levyllä on kaikkiaan 171 laulajaa eri puolilta Pohjois-Amerikkaa ja Eurooppaa.

Eva-Christina Pietarisen ja Maria Männistön johtamien virtuaalisten yhteisharjoitusten jälkeen laulajilla oli käytössään pilvipalveluun tallennetut laulujen stemmat, joiden avulla kukin harjoitteli itsenäisesti omaan äänialaansa kuuluvia osuuksia. Lopuksi jokainen nauhoitti osuutensa kotona harjoitusnauhoja apuna käyttäen.

Eva-Christina Pietarinen on laulaja, pianisti ja kuoronjohtaja, joka johtaa mm. Hampurin merimieskirkon kuoroa. Maria Männistö on Yhdysvalloissa asuva ammattilaulaja, pianisti ja kuoronjohtaja.

Laulajille oman haasteensa toi yksinlaulu, sillä kuorolaulajat eivät ole pääsääntöisesti soololaulajia. Niinpä jokaisen oli vain luotettava siihen, että oma osuus sopii lopulta kokonaisuuteen kuulematta kuorolauluun oleellisena osana kuuluvia muita äänialoja.

Kotona nauhoittaessa sattuu luonnollisesti tilanteita, joita ei studiossa tulisi vastaan. Eräs laulaja kertoi nauhoituksen keskeytyneen taloremontista johtuviin ääniin ja jollekin uusintanauhoituksen syy oli perheenjäsenen aloittama puheensorina. Joku oli löytänyt parhaan nauhoituspaikan saunasta.

Suomalaista ja suomensukuista

Levyllä on kaikkiaan 11 laulua. Jokainen laulaja sai itse päättää laulaako yhdessä, useammassa vai kaikissa kappaleissa.

"Sinisellä taustalla oleva pallo, jonka alaosassa on mantereita ja merta, keskellä viirimäinen Suomen lippu ja yläosan sinisessä pallonpuolikkaassa nuotteja."

Levyä varten järjestettiin ulkosuomalaisille avoin kansikuvakilpailu. Ehdotusten joukosta voittajaksi valittiin tuolloin Hampurin merimieskirkolla vuosivapaaehtoisena toimineen Nicole Gülcin grafiikka.

Laulujen seästys äänitettiin erikseen samoista harjoitusnauhoista, joita kuorolaiset käyttivät äänittäessään lauluaan. Suurin osa näistä nauhoista on Maria Männistön äänittämiä, osa Eva-Christina Pietarisen.

Laulut editoi ja koosti kokonaisiksi teoksiksi Maria Männistö. Työtunteja hän ei laskenut, mutta sanoo niitä oleva satoja. Levyn musiikkikappaleet on masteroitu ja äänitetty lopulliseen muotoon alan ammattilaisten toimesta.

Ulkosuomalaisten suurkuoron johtajat Pietarinen ja Männistö valitsivat levyn ohjelmiston siihen ehdotettujen kappaleiden joukosta ajatuksenaan tuoda perinteisten suomalaisten kuorolaulujen rinnalle myös ulkosuomalaisten sävellyksiä laajalta alueelta. Levylle näistä päätyi niitä, joihin oli kuorosovitus saatavilla tai se oli mahdollista kirjottaa suhteellisen lyhyessä ajassa.

Valintaprosessissa tuli esiin myös kokonaisuuteen hyvin sopivia yllätyksiä. Selvisi esimerkiksi, että levyllä oleva laulu Kotimaani ompi Suomi onkin ulkosuomalaisen tekemä. Laulun sanoittaja Jooseppi Riippa (1868–1896) on Kälviältä Yhdysvaltoihin muuttanut siirtolainen.

Yli rajojen -levyn myötä kuoronjohtajat ylittivät rajan siinäkin mielessä, että he kutsuivat suomensukuisia kieliä puhuvia kuoroja ja yksittäisiä laulajia mukaan hankkeeseen. Lopputuloksena levyllä kuullaan myös Venäjällä asuvan inkerinsuomalaisen Waldimir Kokon sanoittama ja Viron inkerinsuomalaisen Valdo Preeman säveltämä laulu Inkerin valssi.

Mukaan ohjelmistoon löytyi myös Pohjois-Ruotsissa asuvan Torvald Pääjärven säveltämä ja sanoittama meänkielinen Nu skal vi laulaa yksi pieni song, johon sovituksen teki Pietarinen. Kolmantena erikoisuutena levyllä on kveeninkielinen kansanlaulu Hyv​ä​n illan sanon sulle kultani armas, jonka suurkuorolle sovitti Frank Nordberg.

Ulkosuomalaisten suurkuoro toivoo ohjelmistovalintansa kautta lisäävänsä tietoisuutta siitä, missä kaikkialla maailmassa puhutaan suomea tai suomensukuisia kieliä.

Ensiesiintyminen keväällä 2021

Mutta mistä kaikki sai alkunsa? Esimerkiksi Brysselin, Lontoon ja Hampurin merimieskirkkojen kuorot lauloivat yhdessä Ulkosuomalaisten kuoropäivillä Lontoossa 2018 ja Uppsalassa 2019. Myös Pohjois-Amerikassa on järjestetty vastaavia kuoropäiviä. Kuorolaisten mukaan on ollut kiinnostavaa ja kehittävää olla mukana hankkeissa, jossa on osallistujia ympäri maailmaa.

Näistä kokemuksista innostuneena syntyi ajatus laajemmastakin kuorojen yhteistyöstä, mikä johti Ulkosuomalaisten suurkuoron perustamiseen vuonna 2021. Ensimmäistä kertaa suurkuoro esiintyi jo seuraavana vuonna ulkosuomalaisparlamentin täysistunnon virtuaalisissa avajaisissa, jossa kuoro lauloi kaikille suomalaisille tärkeän laulun Finlandia sekä yhdessä Jukka Kuoppamäen ja hänen tyttärensä Inka Auhagenin kanssa Kuoppamäen laulun Sininen ja valkoinen.

Sininen ja valkoinen on myös Yli rajojen -levyllä, tosin ilman Kuoppamäen ja Auhagenin osuutta, sillä levyn kokonaisuus haluttiin pitää nimenomaan kuorolevynä.

Yli rajojen -levyn kappaleet

 • On suuri sun rantas’ autius
 • Hyvän illan sanon sulle kultani armas
 • Kesäpäivä Kangasalla
 • Finlandia
 • Kalliolle kukkulalle
 • Inkerin valssi
 • Minä suojelen sinua kaikelta
 • Kotimaani ompi Suomi
 • Nu skal vi laulaa yksi pieni song
 • Kotimaan kaipuu
 • Sininen ja valkoinen

Kokemukset ensiesiintymisestä ja myönteinen palaute virtuaalisesta kuorotyöskentelystä kannustivat kuoronjohtajia jatkamaan työtä Ulkosuomalaisten suurkuoron parissa. Samalla elettiin koronasulkujen aikaa, jolloin yhteisöllisyyden ylläpitämiseen löytyi paikka virtuaalisissa harjoituksissa. Toiminnan laajetessa ja vakiintuessa syntyi myös ajatus yhteisestä CD-levystä.

Onneksi syntyi, sillä lopputulos on mahtava osoitus paitsi intohimosta ja rakkaudesta musiikkiin ja laulamiseen myös yhteisöllisyyden voimasta. Ohjelmistokokonaisuus muodostuu taidolla valituista ja upeasti esitetyistä ja sovitetuista lauluista, jotka saavat herkistymään, vaikka ei olisi itse Suomen rajaa ylittänytkään.

Entä jatko? Zoomissa pidetyssä levynjulkistamistilaisuudessa kävi selvästi ilmi, että laulajilla on halua jatkaa innostavaksi osoittautunutta suurkuorohanketta ja tehdä kenties toinenkin levy. Eivät kuoronjohtajat ajatusta ainakaan tyrmänneet.

Hanketta ovat tukeneet Finlandia Foundation, Suomi-Seura, Finnish Lutheran Church of Seattle ja Pohjois-Saksan
merimieskirkko. Yli rajojen -levyä saa Merimieskirkon ulkomaan toimipaikoista ja Vuosaaren merimieskirkolta tammikuusta lähtien.