Historia

Kokkolan merimieskirkon historiaa

Kokkolan Ykspihlajan satamalähetys on perustettu vuonna 1931. Satamassa on todennäköisesti ollut jonkinlaista merimieskoti- tai lukusalitoimintaa aiemminkin, mutta sen työn ylläpitäjästä ei ole tarkkaa tietoa.

Suomen Merimieslähetysseuran (vuodesta 1994 Suomen Merimieskirkko) lukusali valmistui Kokkolaan vuonna 1937. Sen ensimmäiseksi satamasaarnaajaksi kutsuttiin Oulusta U. Lindell. Hän johti satamalähetystä vuoteen 1934, jonka jälkeen toiminnasta vastasivat seurakunnan papit oman toimensa ohella. Tämä järjestely johtui paitsi taloudellisista syistä myös siitä, että papit herättivät sekä työn kannattajissa että merimiehissä enemmän luottamusta. Kokkolan papeista satamalähetystä hoiti kauimmin Heimo Kuoppamäki.

Tässä lukusalissa toimittiin 60 vuotta. Talo peruskorjattiin kahdesti: 1950- ja 60-lukujen taitteessa sekä 1970-luvun alussa. 1960-luvulla lukusalin toiminnasta vastasivat Fanny ja Toivo Sallamaa, jotka järjestivät myös ohjelmallisia illanviettoja aina eläkkeelle jäämiseen saakka vuonna 1971.

Suomessa toimineiden lukusalien / merimieslähetysasemien nimitys muutettiin keväällä 1991 merimieskirkoksi.

Lähemmäksi kantasatamaa

Talo lukusaleineen on purettu 2010-luvulla sataman laajentumisen tieltä. Nykyisiin toimitiloihin entiseen satamakonttoriin, lähemmäs kantasatamaa, siirryttiin vuonna 1994. Kirkon siunasi käyttöön piispa Olavi Rimpiläinen 9.10.1994.

Kokkolan merimieskirkon työntekijänä toimi joulukuusta 2005 heinäkuun 2022 loppuun saakka satamakuraattori Anu-Marja Kangasvieri. Vuodesta 2021 lähtien toimenkuva oli 50 prosenttinen. Kangasvierin lopetettua työnsä merimieskirkolla vuonna 2022 Kokkolan toimipaikka on ollut tilapäisesti suljettu.

Vanha kaksikerroksinen vaalea puutalo.

Merimiesarkku

Kokkolan merimieskirkon toiminnan 90-vuotisjuhlaa vietettii Ykspihlajan kirkossa Merisunnuntaina 19.9.2021. Viikon ajan kirkossa oli esillä myös merimiesarkku sisältöineen, jonka Kokkolan merimieskirkko sai vuonna 2009 lahjoituksena. Arkku sisältää Olavi Kärkkäisen seilauksiltaan keräämiä matkamuistoja ympäri maailmaa 1950-1970 -luvuilta. Arkku sisältöineen on nähtävissä Kokkolan merimieskirkolla.

Työntekijät


Fanny ja Toivo Sallamaa (-1971)
lukusalinhoitaja, v:sta 1989 asemanhoitaja Liisa Jussila (1971-92)
Marja-Leena Salmela (1992-), vuorotteluvapaalla syksystä 1997 syksyyn 1998, jolloin sijaisena Teemu Tähtinen
Eija Tuorila
Eila Erkinaro
Annika Yliniemi
Anu-Marja Kangasvieri (2005-2022)