Kausityön usein kysytyt kysymykset

Miksi Merimieskirkko rekrytoi ja lähettää kausityöntekijät, kun ennen toimintaa järjesti ja koordinoi Kirkkohallitus?

Kirkon ulkosuomalaistyön ja Merimieskirkon yhteistyösopimuksella kirkon ulkosuomalaistyön koordinointi ja operatiivinen toiminta siirtyvät asteittain Merimieskirkon toteutettavaksi. Merimieskirkko vastaa toiminnasta ja Kirkkohallituksen sopimuspohjainen avustus mahdollistaa sen. Turisti- ja kausityö siirtyivät työkaudesta 2023–2024 Merimieskirkolle. Vuoden 2025 alusta kaikkien ulkosuomalaisseurakuntien konsultatiivinen tuki siirtyy Merimieskirkolle.

Missä kausityötä tehdään?

Kausityön kohteita ovat Teneriffa ja Gran Canaria Kanariansaarilla, Costa Blanca Manner-Espanjassa sekä Turkki ja Kypros. Aurinkorannikon suomalainen seurakunta ei ole kausityön piirissä vuoden 2024 lokakuusta alkaen, järjestelyt ovat toiminnan mittakaavan ja tarpeiden vuoksi erilaiset.

Miksi osa kausityön tehtävistä ei ole joka vuosi haettavissa?

Rekrytoinnin periaatteena on, että sama henkilö voi halutessaan ja paikallisen seurakunnan puoltaessa jatkoa tehdä kolme kautta samassa paikassa. Käytäntö mahdollistaa työn jatkuvuuden myös paikallisen seurakunnan näkökulmasta. Samoin uusien rekrytointien osalta paikallista seurakuntaa kuullaan valinnan yhteydessä. Mahdollisen kolmen kauden jälkeen paikka tulee uudelleen haettavaksi ja työntekijä voi halutessaan hakea muita kausityön paikkoja.

Mikä on kausityöntekijöiden työnantaja ja kuka esihenkilö?

Työnantajana ja palkanmaksajana toimii Suomen Merimieskirkko. Esihenkilönä toimii Merimieskirkon johtava pastori Jussi Laine. Paikallinen seurakuntayhteisö/yhdistys on yhteistyökumppani, jonka kanssa työtä suunnitellaan ja koordinoidaan yhdessä.

Mitä tarkoittaa määräaikainen ja osa-aikainen kausityön osalta?

Tehtävät ovat määräaikaisia, Manner-Espanjan ja Kanarian osalta kesto on päivän alle puoli vuotta. Tällä järjestelyllä työntekijän verotus pysyy Suomessa. Tehtävät alkavat lokakuussa ja päättyvät pääsiäisen jälkeen.

Turkin ja Kyproksen osalta työkauden kesto on kolme kuukautta. Kolmen kuukauden tehtävissä työ alkaa lokakuussa ja päättyy joulun jälkeen.

Päivämäärät tarkentuvat rekrytointiprosessin yhteydessä.

Tehtävät ovat osa-aikaisia niin, että Kanarian papin paikat ovat 80 % työajalla, Costa Blancan ja Turkin/Kyproksen 60 %. Kausikanttorien työaika on 60 %. Osa-aikaisuus edellyttää hyvää työn suunnittelua, priorisointia ja kalenterin hallintaa työn aikataulutuksen suhteen. Vuosilomat pyritään pitämään työsuhteen aikana.

Kuinka paljon palkkaa saa ja miten kuluja korvataan?

Merimieskirkko noudattaa Kristillisten järjestöjen työehtosopimusta (KJTES). Kausipapit ja -kanttorit kuuluvat sopimuksen vaativuusryhmään 4. Mikäli työntekijällä on täysi hyväksiluettavaksi työkokemuksella kuukausipalkka on noin 3400–3500 €, josta lasketaan 60 % tai 80 %.

Työntekijän asumiskuluja korvataan 1000 euroon asti kuukausittain. Tämän asuntoedun verotusarvon omavastuu peritään suoraan palkasta, jolloin työntekijälle ei tule veroseuraamuksia.

Työntekijälle korvataan matkat kotipaikkakunnalta asemapaikkakunnalle ja takaisin. Aviopuolisolle ja kahdelle mukana matkustavalle alle 18-vuotiaalle lapselle korvataan matkat kotipaikkakunnalta asemapaikkakunnalle ja takaisin, mikäli he oleskelevat yhtäjaksoisesti 3 kuukautta työkohteessa tai vähintään puolet työntekijäpuolison työkaudesta. Matkakorvaukset työalueella maksaa paikallinen seurakunta, oman käytäntönsä mukaisesti. Päivärahat maksetaan matkustuspäiviltä kohteeseen ja takaisin.

Miten on työvälineiden laita?

Työntekijä saa Merimieskirkolta mukaansa kannettavan tietokoneen ja matkapuhelimen liittymän kanssa.

Mihin verot maksetaan ja miten sosiaaliturva on hoidettu?

Kausityöntekijöiden verotus säilyy Suomessa. Tästä syystä työsuhteen kesto on enimmillään tasan päivän alle puoli vuotta. Kausityöntekijöille haetaan A1-todistus Eläketurvakeskukselta. Tällä todistetaan se, että kausityöntekijä kuuluu Suomen sosiaaliturvan piiriin ja sosiaalivakuutusmaksut maksetaan vain Suomeen.

Millainen vakuutusturva tehtävään kuuluu?

Kausityöntekijälle otetaan työnantajan puolesta komennusvakuutus, joka kattaa tapaturmien ja sairastumisten aiheuttamat kulut.